Hidden my game by mom แม่เอาเกมไปซ่อน

เกมหาของสุดแนว แม่เอาเกมไปซ่อน หรือ Hidden my game by mom

เนื้อเรื่องของเกมนี้ก็คือ แม่เอาเกมของลูกไปซ่อน เนื่องจากลูกเล่นแต่เกมไม่สนใจอะไรเลย ซึ่งในเกมนี้เราต้องรับบทเป็นลูกที่ต้องคอยค้นหาเกมของเราที่แม่เอาซ่อนไว้ตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตู้เสื้อผ้า, ชั้นวางหนังสือ หรือใต้โซฟา ฯลฯ

หาเกมของเราให้เจอกันเถอะ!!

Hidden my game by mom Android/IOS Gameplay Walkthrough
คลิกเลย >> https://youtu.be/fFjzOTJMI7w